BVNL Edam-Volendam
Belang van Nederland | Gemeente Edam-Volendam
WORD LIDDONEREN

Onze Standpunten

Klik op een onderwerp om onze standpunten te lezen

1.    Menselijkheid
Onbegrijpelijke boetes opgelegd door BOA’s, het wegbezuinigen van voorzieningen in verzorgingstehuizen waardoor senioren aan hun lot worden overgelaten en ga zo maar door. De menselijkheid lijkt meer en meer te verdwijnen binnen het ambtelijk bestel alsmede verantwoordelijke wethouders en/of burgemeester. BVNL Edam-Volendam zal alles doen wat binnen onze macht ligt om de menselijkheid weer terug te brengen in de straten van onze eens zo mooie gemeente. Regels zijn regels, maar de menselijkheid staat voorop en daar staan wij voor. 100 %!

2.    Het aandragen van een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt een burgemeester te laten kiezen door het volk.
De gemeente Edam-Volendam is een plek uit duizenden, met een geheel eigen cultuur. We spreken onze eigen taal, kennen onze eigen gebruiken en hebben vaak aan één woord of blik genoeg. Het is daarom ontzettend belangrijk dat we een burgemeester krijgen die weet wat er speelt binnen onze gemeente. Die in deze gemeente is opgegroeid, bekend is met de gevoelens die spelen en de taal spreekt. In de huidige situatie wordt de burgemeester nog benoemd door De Kroon in opdracht van Binnenlandse Zaken. Echter - wat veel mensen niet weten - is dat in 2018 de grondwet is aangepast. Dit moet leiden tot een wetsvoorstel dat het uiteindelijk mogelijk maakt voor een gemeenteraad om de burgemeester zelf te kiezen. Wanneer BVNL Edam-Volendam de meeste stemmen krijgt bij de volgende verkiezingen gaan wij echter nog een stapje verder. Dan willen we – zodra dit mogelijk is – de burgemeester laten kiezen door de bevolking zelf. Zoals het hoort in een échte democratie!

3.    Het verminderen van gemeentelijke uitbestedingen aan derden en saneren gemeentelijk apparaat.
Er is de afgelopen decennia ontzettend veel kennis en kunde wegbezuinigd binnen de gemeente Edam-Volendam. Vervolgens is er voor grote gemeentelijke projecten veelal ontzettend dure kennis en kunde ingekocht van mensen van (ver) buiten onze gemeentekernen. Dit zijn mensen die geen enkele binding hebben met de cultuur of gebruiken van onze prachtige gemeente en hierdoor is het resultaat vaak niet naar wens. Met als gevolg dat het – om het vervolgens weer te herstellen – altijd duurder uitvalt dan van tevoren beraamd. Omdat de kennis voorhanden is onder onze eigen mensen wil BVNL Edam-Volendam eigen mensen op de verschillende projecten in de gemeente zetten. Mensen die binding hebben met hetgeen zij realiseren en die wij ook ter verantwoording kunnen roepen gedurende en na afloop van het project. Verder denken wij dat het gemeentelijk apparaat veel effectiever kan en we zullen daarom de hele organisatie doorlichten. Om zo de bevolking het beste tot dienst te zijn en waar mogelijk enorm veel belastinggeld te besparen. Dit kan vervolgens ingezet worden voor projecten die écht het verschil maken.

4.    Het beschermen van eigen ondernemers binnen de gemeente Edam-Volendam.
Sinds dit jaar geldt er een nieuwe horecanota binnen de gemeente Edam-Volendam. Hierdoor wordt het gemakkelijker binnen de gemeente een nieuwe (horeca)onderneming te beginnen. Op zich niets mis mee, maar de invulling hiervan kan ingrijpende gevolgen hebben voor de lokale ondernemers. Een McDonalds op de dijk in Volendam of een Taco Bell op de Dam in Edam? Zeker een optie als de burger dat wil. Het kan er echter voor zorgen dat onze eigen ondernemers de markt uitgeprijsd worden, wat een enorme impact heeft op het straatbeeld in onze gemeente. Willen we dat? Die vraag leggen wij uiteraard bij de kiezer neer en waar wenselijk zullen wij de lokale ondernemers beschermen door middel van subsidiëring

5.    De mogelijkheid onderzoeken tot ter verantwoording roepen van wethouders en raadsleden door bevolking.
Wanneer een wethouder of raadslid ernstig de fout ingaat, is er nu alleen de mogelijkheid door de gemeenteraad tot de orde te worden geroepen met eventueel ontslag tot gevolg. BVNL Edam-Volendam wil het tevens mogelijk maken dat burgers de mogelijkheid krijgen ook na de stemronde nog daadwerkelijk invloed uit te oefenen bij ernstige misstanden. Dat de burger de raadsleden alsmede wethouders en burgemeester ter verantwoording kan roepen en bij bewezen misstanden de laan uit kan sturen.

1.    Tegengaan discriminatie van eigen inwoners. Dit betekent geen voorrang huisvesting statushouders. Iedereen wordt op de reguliere wachtlijst geplaatst.
Stel je even voor. Je staat al zes jaar op de wachtlijst voor een betaalbare huurwoning. Deze gaat echter aan je neus voorbij omdat er een statushouder – die net een aantal maanden in ons land is – jouw plekje krijgt. Discriminatie? Wij van BVNL Edam-Volendam vinden van wel. Dus willen wij het mogelijk maken dat iedereen – ongeacht kleur, ras, komaf of gender - dezelfde behandeling krijgt. Geen achterkamertjes, voorkeursbehandelingen of vriendjespolitiek. Iedereen is gelijk in de ogen van BVNL Edam-Volendam.

1.    Het onder de ouders toetsen van draagvlak voor een nieuw schoolsysteem binnen Edam-Volendam zoals bijvoorbeeld Agora in Amsterdam-Noord.
Het Nederlandse onderwijs dateert nog uit de vorige eeuw. Het pre-internettijdperk. Terwijl de wereld in razend tempo verandert, staat het onderwijs al jaren stil. Er wordt nog steeds uitgegaan van kennisoverdracht in plaats van het benutten van een ieders verschillende vorm van intelligentie. In tal van andere landen – maar inmiddels ook in Nederland – zijn er verschillende onderwijsvormen geïntroduceerd waarbij ieder kind wordt beoordeeld op zijn of haar talent in plaats van te hameren op de tekortkomingen. Door deze vorm van onderwijs te faciliteren, creëren we gelukkigere kinderen, zien we de burn-outs onder kinderen verminderen, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en leren ze hun talent en eigen vorm van intelligentie ten volle te benutten. BVNL Edam-Volendam wil onder de inwoners het draagvlak toetsen en daarna in gesprek met SKOV om de mogelijkheden te bespreken om dit nieuwe schoolsysteem ook bij ons in de gemeente te faciliteren.

2.    Het invoeren van weerbaarheidtraining en verdedigingssporten als vast onderdeel van de gymlessen op basis- en middelbaar onderwijs.
Weerbaarheidtrainingen en verdedigingssporten zullen op jonge leeftijd zorgen voor een enorme boost van het zelfvertrouwen van kinderen. Daarnaast zorgen deze takken van sport voor meer kennis van het eigen lichaam, discipline en leveren ze een enorme bijdrage aan de geestelijke en fysieke conditie van onze kinderen. Iets waar ze de rest van hun leven profijt van zullen hebben. Daarbij willen we in de gymlessen meer aandacht vragen voor de behoefte van het kind, waar ze goed in zijn en waar ze lichamelijk toe in staat zijn.

1.    Het toetsen voor draagvlak voor verruiming openingstijden horeca binnen de gemeente.
De tijd dat de jeugd nog voor opening van de kroegen voor de deuren stond, ligt inmiddels lang achter ons. Ze vinden steeds later hun weg naar de kroeg en dus moeten de ondernemers in wel heel korte tijd hun brood verdienen. Daarbij nodigt de sluitingstijd van 2.00 uur uit om na afloop nog even op een nazitje te belanden. Door de openingstijden te verruimen – bijvoorbeeld naar 3.00 uur – kunnen we beide problemen wellicht in een klap oplossen. Uiteraard willen wij dit eerst toetsen bij de inwoners van de gemeente.

2.    Authentiek
BVNL Edam-Volendam wil toewerken naar een toerismebeleid waarin alle belanghebbenden evenredig kunnen profiteren. Verder willen wij samen met bewoners en ondernemers een organisatie neerzetten die garant staat dat de toeristen Volendam en omgeving echt leren kennen zoals het is en ooit is geweest. Dus geen ketens meer op de dijk, maar juist  ondernemingen die het gevoel van Oud-Holland uitdragen en traditionele, authentieke Volendamse lekkernijen en gerechten serveren.

3.    Toetsen van draagvlak voor realisatie van een recreatiepark/permanente ijsbaan op het terrein van de ijsbaan in Volendam.
Het terrein van de ijsbaan leent zich gedurende de zomermaanden uitstekend voor een multifunctioneel recreatiepark. Denk hierbij aan een skatebaan, basketbalveld, skeelerbaan, eventueel (gratis) padelbaan en nog veel meer. Door de skeelerbaan in de wintermaanden vol te laten lopen met luttele centimeters water wordt de kans op schaatsen ook nog eens enorm vergroot. BVNL Edam-Volendam wil hier graag een aanbesteding voor laten doen wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is voor dit concept.

1.     Meer hoogbouw op hiervoor gepaste plaatsen binnen de gemeente.
Door de enorme schaarste aan geschikte grond voor woningen - en de enorme drukte op de woningmarkt - is hoogbouw een uiterst geschikte oplossing. Hierdoor is er op een kleiner oppervlak veel meer woonruimte te realiseren. De afgelopen jaren is de bevolking in ons land – en ook de gemeente – flink vergrijsd. Hierdoor is er enorme behoefte aan kleinschalige, betaalbare seniorenwoningen, liefst onder de vleugels van een zorginstelling. Verder is het percentage van relaties dat stukloopt landelijk inmiddels opgelopen tot boven de 50%. Hierdoor neemt de vraag naar betaalbare, kleinschalige eengezinswoningen ook ontzettend toe. BVNL Edam-Volendam wil hoogbouw eveneens zo inrichten dat er op korte termijn voorzien kan worden in deze behoefte door het realiseren van zowel eengezins- als seniorenappartementen. Uiteraard wordt ook hier de stem van het volk leidend en wordt er gekeken naar het aangezicht van stad of dorp.

1.    Nalopen en aanpakken van alle gevaarlijke verkeerspunten in de gemeente.
Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn door de jaren heen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Samen met de inwoners brengen we deze punten in kaart, kijken we wat de mogelijkheden zijn en belangrijker: ondernemen we ook daadwerkelijk actie!

1.    Het beschermen en behouden van tradities en eigen cultuur.
Dit houdt in: de kermis terug naar de dijk, behoud Zwarte Piet, bescherming en subsidiëring club- en buurtwerk zoals de PX, de Singel, de Kaasmarkt en het Dorpshuis in Warder. Alsook de talloze verenigingen die onze gemeente rijk is. Cultuur en tradities zijn van onschatbare waarde voor een gemeente. Zonder ongekend goede redenen – die zeer breed gedragen worden door de inwoners – zou je nooit aan de bestaande cultuur of tradities mogen tornen. Dit wordt nu stapsgewijs steeds meer gedaan door mensen zonder enige affiniteit met onze gemeente. Dit wil BVNL Edam-Volendam tegengaan en/of terugdraaien waar nodig. Ook de visserij is onderdeel van ons cultureel erfgoed. Daarom willen wij te allen tijde onze vloot beschermen om mensen een beeld te geven van hoe Volendam groot is geworden.

2.    Aankopen en aanbesteden Breikie in Volendam.
Jaarlijks lopen er honderdduizenden toeristen langs wat wellicht een van de mooiste plekjes van ons dorp kan zijn. Door gesteggel tussen verschillende partijen ligt het terrein achter het Breikie echter al tientallen jaren braak. BVNL Edam-Volendam wil hier z.s.m. verandering in brengen door alle partijen aan tafel te brengen en tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

1.    Aanpakken zwerfvuil op straat en in sloten en hardere aanpak vervuilers.
Een blik in de sloten en op drukke straten in onze gemeente is voldoende. Zwerfvuil is een enorm probleem. In plaats van zachte aanpak, is het daarom tijd voor aanpakken. Het harder straffen van overtreders. Daarbij zullen de gemeentemedewerkers meer in de wijken actief worden om het zwerfvuil te verwijderen. Tevens zal de gemeente lokale initiatieven om het zwerfvuil te verwijderen (financieel) ondersteunen.

2.    Realiseren van meer openbare toiletten in Edam-Volendam.
Met het aantrekken van steeds meer toeristen is de vraag naar openbare kleed- en toiletgelegenheden ook steeds groter. BVNL Edam-Volendam zal op zoek gaan naar oplossingen.

3.    Meer gecombineerde asbakken/vuilnisbakken op de dijk en elders op toeristische trekpleisters binnen de gemeente.
Sigarettenpeuken zijn dé grootste bron van zwerfvuil in onze gemeente. Door het plaatsen van een grote hoeveelheid gecombineerde asbakken – en het harder straffen van overtreders – willen wij deze vorm van zwerfvuil drastisch verminderen.

4.    Geen windmolens in Markermeer.
BVNL Edam-Volendam zal zich met hand en tand verzetten tegen de aanleg van een grootschalig windmolenpark in de Markermeer en dit ook via de landelijke organisatie van BVNL uitdragen. Windmolens zijn allesbehalve groen, zorgen voor grote schade aan flora en fauna op de korte en lange termijn en leveren geen enkele winst op voor onze gemeente.

5.    Meer initiatieven faciliteren voor jeugd tot 18 jaar.
De jeugd tussen 14 en 18 jaar valt momenteel vaak tussen wal en schip. Daarom wil BVNL Edam-Volendam – in samenwerking met club- en buurthuizen in de gemeente – zo veel mogelijk initiatieven faciliteren voor deze doelgroep. Denk hierbij aan verschillende sportclinics, filmavonden, zangworkshops, spelletjesavond, alcoholvrije pubquizzen en veel meer.

6. Toetsen van draagvlak voor het realiseren van een recreatiepark/permanente ijsbaan op het terrein van de ijsbaan.
Het terrein van de ijsbaan leent zich gedurende de zomermaanden uitstekend voor een multifunctioneel recreatiepark. Denk hierbij aan een skatebaan, basketbalveld, skeelerbaan, eventueel (gratis) padelbaan en nog veel meer. Door de skatebaan in de wintermaanden vol te laten lopen met luttele centimeters water wordt de kans op schaatsen ook nog eens drastisch vergroot. BVNL Edam-Volendam wil hier graag een aanbesteding voor laten doen. Uiteraard nadat het plan is getoetst bij de inwoners.

7.    Het faciliteren van een breder aanbod van sporten binnen de gemeente Edam-Volendam.
De grootste sporten in onze geweldige, sportieve gemeente zijn ontegenzeggelijk voetbal, tennis, handbal en gymnastiek. Hier blinken wij als gemeente ontzettend in uit. Echter zijn lang niet alle kinderen binnen de gemeente de nieuwe Messi, Federer, Joey Duin of Sanne Wevers. Wellicht heeft uw dochter wel veel meer interesse in rugby of is uw zoon de nieuwe ster op het olympisch hockeytoernooi. Deze sporten worden niet aangeboden binnen onze gemeentegrenzen, maar op nog geen tien minuten (Purmerend-Noord) worden deze sporten, alsook honkbal en korfbal op hoog niveau beoefend. BVNL Edam-Volendam wil het voor de jeugd in onze gemeente mogelijk maken kennis te maken met deze sporten en bij genoeg animo vervoer verzorgen van en naar de faciliteiten. Ook willen wij in de toekomst kijken naar de opties om deze sporten binnen onze eigen gemeente aan te bieden.

8.    Het opzetten van een denktank voor onze jeugd onder auspiciën van de beste ondernemers die onze gemeente rijk is.
De jeugd heeft de toekomst en daarom wil BVNL Edam-Volendam verschillende initiatieven initiëren waarin de jeugd mee kan denken over de toekomst van onze gemeente op het gebied van ondernemen en meer.

BVNL Edam-Volendam wil zorgen voor een frisse wind in de lokale politiek

De drie pijlers waar BVNL Edam-Volendam op gebouwd is, zijn Menselijkheid, Eerlijkheid en Transparantie. De stem van de meerderheid van de burgers is voor ons leidend. Wij staan voor verandering, voor behoud van onze eigen cultuur, voor een gekozen burgemeester, voor bouwen voor onze eigen jeugd en nog veel meer. BVNL Edam-Volendam is er voor iedereen en zal zich keihard inzetten om de naam volksvertegenwoordiger waar te maken.

Wil jij je stem echt laten horen? Een verandering teweegbrengen in het politieke landschap?
Neem dan contact op met BVNL Edam-Volendam.

CONTACT OPNEMEN

Uitgelichte Berichten

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je zojuist ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Oeps! Er is iets misgegaan.